Dziś jest: 07-07-2020         Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Straż Miejska w Trzebnicy
IMG1.jpeg IMG2.jpeg IMG3.jpeg IMG4.jpeg IMG5.jpeg

Napisz do nas

Napisz na adres e-mail: strazmiejska@um.trzebnica.pl
lub za pośrednictwem poczty na adres:

Straż Miejska w Trzebnicy

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

55-100 Trzebnica

Straż Miejska w Trzebnicy informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję w tym również otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy
 
Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Organem uprawnionym do rozpatrywania skarg zwiazanych z działalnością Straży Miejskiej W Trzebnicy jest Burmistrz Gminy Trzebnica.