Dziś jest: 17-06-2024         Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Straż Miejska w Trzebnicy
IMG1.jpegIMG2.jpegIMG3.jpegIMG4.jpegIMG5.jpeg

Kontakt

Straż Miejska w Trzebnicy

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

55-100 Trzebnica

 

tel/fax : 71 388 81 14 (całą dobę)

e-mail : strazmiejska@um.trzebnica.pl

Prosimy nie zgłaszać interwencji bieżących za pomocą poczty elektronicznej.

 

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Straż Miejska działając na podstawie: art. 54§1 w związku z art. 37 §1 i art. 41 kpow oraz art. 121, 147§3 i 5, 148, 150, 151, 153§3, 154, 171 kpk. ma prawo wezwać każdą osoba zgłaszającą interwencję w celu przesłuchania jej w charakterze świadka.