Dziś jest: 11-07-2020         Imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi
Straż Miejska w Trzebnicy
IMG1.jpeg IMG2.jpeg IMG3.jpeg IMG4.jpeg IMG5.jpeg

Efekt zaniedbań?

W dniu 08.02.2012r w godzinach porannych patrol Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o pożarze w budynku przy ul. Obornickiej. Na miejscu akcję gaśniczą prowadziła już jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Jak się okazało w budynku doszło do zapalenia sadzy w kominie. Do czasu zakończenia akcji strażnicy zabezpieczali teren działań gaśniczych.

Zdarzenia takie wynikają bardzo często z zaniedbań w realizacji obowiązku okresowych kontroli kominiarskich i spalania w piecach odpadów.

Zapalenie się sadzy w kominie jest to zapalenie się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych, które zbierały się w czasie pracy urządzeń grzewczych, a nie były wyczyszczone przez kominiarzy.

Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego. W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować nieszczelności w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka temperatura wyjdzie na zewnątrz, dokonując zapalenia materiałów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach, przylegających bezpośrednio lub pośrednio do komina.

W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:

•korzystając z numeru alarmowy 998 lub 112, wezwać Państwową Straż Pożarną, podając szczegółowo co się dzieje i jak dojechać do danego budynku,
•wygasić ogień w piecu, kominku,
•zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od góry (z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie),
•przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń,
•zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku,
•udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.
 

WAŻNE !

•NIE WOLNO wlewać wody do palącego się komina, gdyż grozi to jego rozerwaniem.
•Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

(opracowano na podstawie materiałów PSP Krosno)